• December

    15

    2022
  • 267
  • 0
Jak probíhá montáž montáž plastových oken

Jak probíhá montáž montáž plastových oken

Znáte už termín dodávky a instalace plastových oken u vás doma či ve firmě? Podívejte se, jak okenáři přímo v bytě nebo v jiných prostorách při montáži postupují.

Správná montáž je důležitá pro funkčnost a životnost okna. Každý typ okna má jiné kotevní schéma, například okna na terasu typu HS portál okenáři instalují trochu jiným způsobem než klasická plastová okna. Stejně tak metoda kotvení u dřevěných nebo hliníkových oken se může lišit. Níže uvádíme orientační postup pro montáž standardních plastových oken u novostavby. Díky tomu budete mít představu, jak postup montáže vůbec probíhá a na co se dát případně u dodavatelské firmy zaměřit.

Z minulého článku Montáž oken a dveří: Jak a co doma připravit už víte, jak to v místě instalace připravit před montáží. 

Jaký je postup montáže plastových oken?

1) Nejprve okenáři namontují kliku, otevřou křídlo a vysadí je z rámu. Okna se montují bez křídel.

2) Oblepí okenní rám parotěsnou a paropropustnou fólií, páskou. 

3) Do rámu s nalepenou fólií montážní dělníci nacvaknou kovové kotvící pásky. Umístění páskových kotev v rámu se liší podle typu okna. 

4) Na parapetní část zdiva položí nosné podložky. Podložky slouží k přenášení hmotnosti okna do zdiva a okno vyrovnají. Okenáři usadí okno do stavebního otvoru a pomocí podložek a vodováhy plastové okno vyrovnají.

Použití vodováhy při instalaci plastového okna
Použití vodováhy při instalaci plastového okna.

5) Vyvážené okno zafixují dřevěnými klíny, které po uchycení okna ve zdivu vyndají.

6) V tomto kroku se postup může lišit. Okenáři rám okna přimontují pomocí montážní kotvy, kterou nacvaknou na rám (krok 2) a přišroubují do zdiva. Okno také mohou připevnit pomocí takzvaných turbošroubů. Pro turbošrouby však musí předem vyvrtat otvory do plastového okenního rámu. Někteří výrobci kombinují montážní kotvy s turbošrouby.

7) Montážníci vyplní připojovací spáru nízkoexpanzní montážní pěnou. Připojovací spára je prostor mezi rámem okna a stavebním otvorem, kde zůstává mezera. Montážní pěna slouží jako tepelný izolant a musí vyplňovat celý prostor spáry. 

Vyplňování spáry montážní pěnou
Vyplňování spáry montážní pěnou.

8) Potom k ostění přilepí vnitřní parotěsnou fólii a vnější paropropustnou fólii, která je přilepená na okenním rámu. Ochranná fólie zamezí vnikání vlhkosti do interiéru. Také chrání montážní pěnu proti UV záření.

9) Okenní křídla vrátí do rámů, nasadí je do pantů a plastové okno seřídí.

10) Usadí vnitřní a vnější parapety.

Nasazení okenního křídla do rámu
Nasazení okenního křídla do rámu.

Hotovo, ať vám nová plastová okna dlouho slouží!

Čtěte dál okenní blog a zjistěte zajímavosti o moderních plastových oknech.

© Copyright 2020